மௌன்ட் ஹாரியேட் தேசிய பூங்கா

மௌன்ட் ஹாரியேட் தேசிய பூங்கா மௌன்ட் ஹாரியேட் அந்தமான் தீவில் இருக்கும் மூன்றாவது உயர்ந்த சிகரம். போர்ட் பிளேரில் இருந்து 43 கிமீ தொலைவில் இருக்கிறது. பட்டாம்…

Read More