சிடியா டப்பும் பறவைகளும்

சிடியா டப்பும் பறவைகளும் பயணத்தின் கடைசி நாள் அதிகாலையிலேயே நாங்கள் தங்கியிருந்த (Ixire resort) இக்சிர் ரிசார்ட்டில் இருந்து எங்கள் பைகளை தூக்கி கொண்டு டிவிஎஸ் ஜூபிட்டரில்…

Read More