கோடியக்கரை வன சரணாலயம் – வெளிமான் இருப்பிடம்

கோடியக்கரை வன சரணாலயம் சென்னையிலிருந்து 360 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. ஆனால் நான்கு வழி சாலைகள் இல்லாததால் கோடியக்கரை சென்று சேர்வதற்கு 9 மணிநேரம் ஆகிவிடும். சாலைகள்…

Read More