தமிழகத்தின் பாலைவனம் – தேரிக்காடு

நானும் வினோத்தும் என்ன இல்லை நம் இந்தியாவில் என்று எப்பொழுதும் பெருமையாக கூறுவோம். மழை காடுகள்,பாலைவனம், பனி மலைகள் என்று விதவிதமான சுற்றுசூழலை கொண்டது நம் பாரத…

Read More

நார்த் மானிட்டோ தீவு

நார்த் மானிட்டோ தீவு சில இடங்களை கதைகளில் மட்டுமே படித்து கற்பனை செய்திருப்போம். அந்த மாதிரி இடங்கள் உலகத்தில் இருக்க வாய்ப்பு மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். அம்மாதிரி…

Read More

கிஹிம் – ஜெட்டி பயண அனுபவம்

கிஹிம் – ஜெட்டி பயண அனுபவம் சில நேரங்களில் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் மலை பிரதேசங்களின் நடுவே மட்டுமே நிகழாது , ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் பயணமே…

Read More