கோபாலஸ்வாமி பெட்டா

கோபாலஸ்வாமி பெட்டா மைசூரிலிருந்து 75 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கும் இந்த கோபாலஸ்வாமி சிகரம் பந்திப்பூர் தேசிய பூங்காவில் உள்ள உயரமான சிகரமாகும்.பந்திப்பூர் செல்லும்போதோ மைசூரிலிருந்து விடுமுறை நாளில்…

Read More

சின்னாறு வன சரணாலயம்

சின்னாறு வன சரணாலயம் சின்னாறு வன சரணாலயம் முன்னாறு அருகில் இருந்தாலும்,சின்னாறு வனம் இருக்குமிடம் மழை மறைவு பிரதேசம். 90 ஸ்ஃ.கிமீ பரப்பளவிலுள்ள இந்த சரணாலயம் மழை…

Read More

கோடியக்கரை வன சரணாலயம் – வெளிமான் இருப்பிடம்

கோடியக்கரை வன சரணாலயம் – வெளிமான் இருப்பிடம் கோடியக்கரை வன சரணாலயம் சென்னையிலிருந்து 360 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. ஆனால் நான்கு வழி சாலைகள் இல்லாததால் கோடியக்கரை…

Read More

குறிஞ்சி மலர்களை தேடி ஒரு பயணம்

குறிஞ்சி மலர்களை தேடி ஒரு பயணம் சில மலர்கள் தினமும் மலரும், சில மலர்கள் இரவில் மட்டுமே மலரும், சில மலர்கள் வெப்பநிலைக்கேற்ப மலரும்,ஆனால் ஒரு மலர்…

Read More