நார்த் மானிட்டோ தீவு

நார்த் மானிட்டோ தீவு சில இடங்களை கதைகளில் மட்டுமே படித்து கற்பனை செய்திருப்போம். அந்த மாதிரி இடங்கள் உலகத்தில் இருக்க வாய்ப்பு மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். அம்மாதிரி…

Read More

கிஹிம் – ஜெட்டி பயண அனுபவம்

கிஹிம் – ஜெட்டி பயண அனுபவம் சில நேரங்களில் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் மலை பிரதேசங்களின் நடுவே மட்டுமே நிகழாது , ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் பயணமே…

Read More

கியோலாடியோ தேசிய பூங்கா

கியோலாடியோ தேசிய பூங்கா கியோலாடியோ தேசிய பூங்கா மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஈரநிலம். இந்த பூங்கா இயற்கையாக உருவானது அல்ல என்றாலும் 230 பறவை இனங்களும், பல்வேறு உயிரினங்களும்…

Read More

கங்காரியா & ஹேம்குண்ட் மலையேற்றம்

கங்காரியா & ஹேம்குண்ட் மலையேற்றம் உத்திரகாண்டில் உள்ள பூக்களின் பள்ளத்தாக்கு நந்தாதேவி தேசிய பூங்காவில் உள்ளது. விதவிதமான வண்ண மலர்களை காண்பதற்கு இந்தியாவில் உள்ள ஒரு முக்கியமான…

Read More

இலங்கை – மழை மழை மழை பயணம்

இலங்கை – மழை மழை மழை பயணம் எங்களுக்கு மழை மிகவும் பிடிக்கும். ஆனால் இந்த பயணத்தில் நாங்களே மழை கொஞ்சம் நிற்காதா என்று யோசிக்கிற அளவுக்கு…

Read More

கரிமலை மலையேற்றம்

கரிமலை மலையேற்றம் வினோத்துக்கும் எனக்கும் காடுகள்,வனவிலங்குகள் பிடிக்குமென்பதால் திருமணமானதிலிருந்து பல முறை சென்ற இடம் பரம்பிக்குளம் புலிகள் காப்பகம். தீவு வீடு ,மரவீடு,டென்ட் என்று வித விதமான…

Read More