சிடியா டப்பும் பறவைகளும்

சிடியா டப்பும் பறவைகளும் பயணத்தின் கடைசி நாள் அதிகாலையிலேயே நாங்கள் தங்கியிருந்த (Ixire resort) இக்சிர் ரிசார்ட்டில் இருந்து எங்கள் பைகளை தூக்கி கொண்டு டிவிஎஸ் ஜூபிட்டரில்…

Read More

மௌன்ட் ஹாரியேட் தேசிய பூங்கா

மௌன்ட் ஹாரியேட் தேசிய பூங்கா மௌன்ட் ஹாரியேட் அந்தமான் தீவில் இருக்கும் மூன்றாவது உயர்ந்த சிகரம். போர்ட் பிளேரில் இருந்து 43 கிமீ தொலைவில் இருக்கிறது. பட்டாம்…

Read More